By Chłopcom żyło się lepiej...

Nasza oferta

Usługi bytowe

Aktualnie DPS dysponuje 77 miejscami mieszkalnymi. Podopieczni mają do dyspozycji pomieszczenia ogólnodostępne takie jak:

Na terenie DPS znajduje się ośrodek rehabilitacji świadczący usługi nie tylko na rzecz pensjonariuszy ale także realizujący skierowania w ramach NFZ.

Usługi bytowe realizowane są także poprzez zapewnienie mieszkańcom:

odzieży i obuwia.

 

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze realizowane są przez zapewnienie:

Dom zapewnia profesjonalną całodobową opiekę i pielęgnację, pomoc w czynnościach życiowych i załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. W Domu dział zespół terapeutyczno-opiekuńczy mający za zadanie opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca. Podopieczni są pod stała opieką lekarza rodzinnego, psychologa a także mają stały dostęp do lekarzy specjalistów.

Usługi wspomagające

Usługi wspomagające polegają na:

Aktywizacja mieszkańców

Aktywizacja mieszkańców zajmuje w naszym Domu jedną z ważniejszych zadań. Ma ona na celu rozwijanie zainteresowań, umiejętności oraz mobilizowania mieszkańców do aktywnego wykorzystania czasu wolnego.

Pracownicy Domu w swojej codziennej pracy przekonują, że aktywny tryb życia mieszkańców przedłuża życie, dodaje sił do walki z chorobą, poprawia samopoczucie. Opierając się zdobywanym ciągle doświadczeniu, wkładamy wiele wysiłku w organizację zajęć aktywizujących, przedstawiając mieszkańcom ciągle nowe i bardziej zróżnicowane oferty dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

 

Formy terapii zajęciowej

Arteterapia

W ramach tego rodzaju terapii mieszkańcy zajmują się malowaniem, rysowaniem, wykonywaniem wyrobów z różnych mas plastycznych, wykonywanie kwiatów z różnego tworzywa, a także wykonywanie rekwizytów do przedstawień i ozdób świątecznych. Ekspozycja prac wykonanych podczas terapii zajęciowej wystawiane są na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych.

 

DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg

 

Muzykoterapia

Pracownia muzykoterapii pobudza inwencję twórczą, fantazje, kształtuje umiejętność wszechstronnej obserwacji, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i słuchowej. W tym celu organizowane są zabawy ruchowe, ćwiczenia rytmiczne. Do terapii wykorzystywane są utwory muzyczne, piosenki, tańce, Pod kierunkiem instruktora uczestnicy uczą się grać na instrumentach, przygotowywani są do prezentacji artystycznych, przeglądów, konkursów wokalnych i tanecznych. W ramach pracowni muzycznej działa zespół wokalno-instrumentalny „WC- Plus”, który swoimi występami uświetnia rożne uroczystości lokalne, powiatowe, wojewódzkie. Poprzez takie zajęcia poznają wiele ciekawych form i metod wyrażania swoich emocji, przeżyć, doskonalą swoją dykcję oraz słuch. Wszystkie wykorzystane formy kontaktu uczestników ze sztuką tj. muzyką  i teatrem pozwalają na możliwość rozwijania „ukrytych” możliwości i zdolności twórczych u podopiecznych. Zajęcia w pracowni muzyczno - teatralnej nie tylko umuzykalniają uczestników, a także kształcą koncentrację i podzielność uwagi, kształtują umiejętność słuchania i obcowania z różnymi dziedzinami sztuki.

 

DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg

 

Biblioterapia

Udział podopiecznych w zajęciach z biblioterapii jest bierny, gdy mieszkańcy słuchają czytanej głośno książki, oraz czynny, gdy osoba zainteresowana sama dobiera sobie odpowiednią dla siebie literaturę i czyta w czytelni, świetlicy lub we własnym pokoju. Istnieje też możliwość aktywnej biblioterapii w formie włączenia kolejnych mieszkańców do czytania książek osobom, które z różnych powodów mają trudności z czytaniem.

 

DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg

 

Zajęcia kulinarne

Uczestnicy uczą się przygotowania potraw, posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego, zachowywania przy stole, zaradności i samodzielności.

Samodzielnie wykonywane posiłki, wspólna konsumpcja pozytywnie wpływają na samopoczucie uczestników – są źródłem satysfakcji, podnoszą poczucie własnej wartości, wzmacniają wiarę we własne możliwości. Ponadto uczą odpowiedzialności i zaradności życiowej oraz współdziałania w grupie. Instruktor stara się rozwijać u podopiecznych również umiejętność estetycznego podawania przygotowanych posiłków (nakrycie stołu), a także zasady zachowania się podczas spożywania posiłków. Wszelkie poczynania terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości każdego z uczestników. Dla jednych terapia nastawiona jest na naukę nowych umiejętności, dla innych główny nacisk kładzie się na utrwalenie już posiadanych.

 

DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg

Ergoterapia

Jest to forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy i rekreacji jako środki terapeutyczne. Ergoterapia towarzyszy, wspiera, uzdalnia i usprawnia ludzi w każdym wieku. Ludzi, którzy mają trudności w wykonywaniu codziennych czynności, którzy nie radzą sobie ze swoimi ograniczeniami i muszą liczyć na pomoc osób drugich. Do form ergoterapii w naszym domu należy m.in. praca w ogrodzie.

W pracowni przyrodniczej zajmujemy się głównie opieką zwierząt i pielęgnacją roślin znajdujących się zarówno w pracowni jak i w ogrodzie. Kształtuje to wrażliwość podopiecznych na potrzeby innych żywych organizmów. Uczy , jak postępować z poszczególnymi zwierzętami i roślinami. Uczestnicy uczą się prawidłowej pielęgnacji kwiatów, drzew i krzewów. Kontakt z przyrodą daje im możliwość wyciszenia się i skupienia na rzeczach drobnych, ale istotnych.

Najważniejszym zadaniem uczestników w tej pracowni jest pielęgnacja wszelkich roślin na terenie DPS. Praca ich całkowicie uzależniona jest od pory roku: i tak wiosną zaczyna się sadzenie i pielęgnowanie kwiatów i warzyw w ogrodzie. Latem i jesienią - zbierane są plony. Natomiast okres zimowy, to czas gdzie uczestnicy głównie zajmują się roślinami pokojowymi. W wolnych chwilach też z wcześniej zebranych i ususzonych kwiatów, liści, ziaren i gałązek tworzą kompozycje kwiatowe, obrazki, stroiki.

 

DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg

 

Zajęcia sportowe

W pracowni sportu i rekreacji dają uczestnikom wiele relaksu i odprężenia, wzmacniają poczucie własnej wartości, integrują osoby z różną niepełnosprawnością oraz rehabilitują u niektórych uczestników dysfunkcje narządów ruchu. W pracowni skupiono się głównie na poprawie sprawności fizycznej (ćwiczenia w granicach możliwości psychofizycznej uczestnika) poprzez indywidualne ćwiczenia ogólne usprawniające, kształtowanie orientacji przestrzennej, ćwiczenia rozciągające, rozluźniające, wzmacniające mięśnie i stawy.

Wszystkie ćwiczenia wykonywane są w granicach możliwości fizycznych uczestnika, stopnia niepełnosprawności oraz wieku. Treningi te dają możliwość rozwoju tym uczestnikom, którzy lubią sport i chcą realizować się w tej dziedzinie, osiągając jak najlepsze wyniki (są to zajęcia dla chętnych), zajęcia te dają możliwość udziału w różnych zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Spotkania treningowe przeprowadza się w takich dziedzinach sportowych jak: lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, piłka nożna i siatkowa, tenis  i stołowy, kometka, biegi i marszobiegi, koszykówka.

 

DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg

Rehabilitacja

Celem rehabilitacji jest przywracanie utraconych funkcji w następstwie choroby, urazów lub kalectwa i ubytków somatycznych za pomocą fizycznych środków, stosowanie działań usprawniających i terapeutycznych a zwłaszcza ruchu.

Na terenie DPS funkcjonuje ośrodek rehabilitacji wyposażony w najnowsze aparaty i sprzęt do rehabilitacji. Ośrodek dysponuje:

Rehabilitacja w Domu Pomocy Społecznej jest realizowana na podstawie skierowania lekarskiego. Zabiegi wykonywane są w pokoju pensjonariusza lub w Ośrodku Rehabilitacji w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

 

DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg

 

Najczęstszymi zabiegami wykonywanymi w DPS są:

Każdy mieszkaniec ma możliwość polepszenia lub utrzymania swojej sprawności ruchowej, poprzez korzystanie z usprawniania fizycznego w formie ćwiczeń ogólnokondycyjnych oraz indywidualnych zabiegów zleconych przez lekarza.Jesteśmy Siostrami Służebniczkami Starowiejskimi

 

Nasz założyciel bł. Edmund Bojanowski wielką ideą którą zapalił siostry, chciał aby swoje życie poświęciły dla chorych i ubogich. Dlatego stworzyłyśmy i od lat prowadzimy Dom Pomocy dla „Chłopców z Mokrzyszowa”.

Dyrektorem domu jest siostra Teresa Bełza, niesamowicie zatroskana o naszych Chłopców.

Słowa zamieniamy w czyn i dlatego swoje życie zakonne poświęcamy dla Potrzebujących.

#służebniczkitarnów


Nasi Podopieczni

 

W naszym Domu mieszka 77 Chłopców i Dziewcząt. Dzieci, nastolatkowie oraz osoby dorosłe – wszyscy z niepełnosprawnością intelektualną. Schorowani, poruszający się na wózkach inwalidzkich, niektórzy przez chorobę przykuci do swoich łóżek. To dzieci zamknięte w ciele dorosłych, często nie mają swoich rodzin ani domów.
Większość z Mieszkańców potrzebuje stałej, całodobowej opieki, wsparcia opiekunów i personelu medycznego.  #Foto galeria                                   

Aby wesprzeć naszą akcję możesz zrobić przelew internetowy

 

Wystarczy, że wypełnisz odpowiednie pola poniższego formularza i klikniesz przycisk „Wpłać”. Następnie zostaniesz przeniesiony do pośrednika płatności internetowych PayPall.


 

Przelew tradycyjny

 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie
oraz dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie
ul. Sienkiewicza 211, 39-400 TarnobrzegNr. Konta: 80 1240 2744 1111 0010 0680 4043 

Fundacja Z Serca Dla Serca

Przekaz 1,5 % podatku:

KRS: 0000493807

z dopiskiem  DPS Tarnobrzeg - Mokrzyszów

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie
ul. Sienkiewicza 211, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. +48 15 822 29 43
Fax. +48 15 822 29 43
dps_tbg@poczta.onet.pl

Osób online: 1
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - www.dpstarnobrzeg.pl 2019 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .
stat4u