By Chłopcom żyło się lepiej...

Historia Domu

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie to jedna z kategorii placówek stacjonarnych pomocy społecznej nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zapewniają one całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne.

Historia obecnego Domu Pomocy Społecznej sięga początku XX wieku.  Na przestrzeni minionego czasu prowadzona przez Siostry Służebniczki placówka przeszła wiele przeobrażeń zarówno w nazewnictwie jak i w formach pracy opiekuńczo-wychowawczej. Ochronka – dawna nazwa Domu Dziecka powstała w 1915 roku, za staraniem i dzięki ofiarności Zofii Tarnowskiej oraz jej męża Zdzisława Tarnowskiego. Ochronka przeznaczona była dla sierot i dzieci pozbawionych opieki. Wychowanie dzieci powierzono Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. Starowiejskich. Początkowo do 1929 roku Ochronka  mieściła się w pałacu. Z chwilą założenia Powszechnej Szkoły Rolniczej Zakład został przeniesiony do mieszczącego się opodal dawnego spichlerza, wraz z przylegającymi do niego gruntami (Kronika Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Starej Wsi, s.70).

Do Zakładu Sierocego w Mokrzyszowie (dzielnica Tarnobrzega) przyjmowane były sieroty całkowite, po inwalidach wojennych w wieku do 10 lat, zamieszkałe w jednej z gmin powiatu tarnobrzeskiego. Od chwili powstania do roku 1938 Zakład pozostawał pod opieką fundatorów Państwa Tarnowskich. Do tego też roku w Ochronce wychowywały się dziewczynki i chłopcy. W tym samym jednak roku Ochronka została przekształcona i pozostały tylko dziewczynki, natomiast chłopcy zostali przewiezieni do innych zakładów bądź oddani rodzinie. W chwili przejęcia Zakładu przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP władze stanowiły: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek oraz Komitet Zakładu któremu przysługiwało prawo nadzoru nad wychowaniem  i kształceniem dzieci. Prawo kontroli i wizytacji miały także władze państwowe. (Regulamin Ochronki w Mokrzyszowie imienia Zofii z Potockich Zdzisławowej Tarnowskiej z dnia 09.03.1939r., s.2).

 

DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg DPS Tarnobrzeg

 

W kwietniu 1950 roku nastąpiła zmiana, Ochronka została przekształcona w Dom Dziecka i jednocześnie oddana pod opiekę „Caritas”.

Trzecia zmiana nastąpiła w 1956 roku, w którym to na wniosek Wydziału Oświaty, Dom Dziecka został przekształcony w Zakład Specjalny dla Dzieci Niedorozwiniętych Umysłowo.

Aktualnie w DPS przebywa 77 chłopców i dziewcząt w wieku od 4 do 76 roku życia z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej.

 Jesteśmy Siostrami Służebniczkami Starowiejskimi

 

Nasz założyciel bł. Edmund Bojanowski wielką ideą którą zapalił siostry, chciał aby swoje życie poświęciły dla chorych i ubogich. Dlatego stworzyłyśmy i od lat prowadzimy Dom Pomocy dla „Chłopców z Mokrzyszowa”.

Dyrektorem domu jest siostra Teresa Bełza, niesamowicie zatroskana o naszych Chłopców.

Słowa zamieniamy w czyn i dlatego swoje życie zakonne poświęcamy dla Potrzebujących.

#służebniczkitarnów


Nasi Podopieczni

 

W naszym Domu mieszka 77 Chłopców i Dziewcząt. Dzieci, nastolatkowie oraz osoby dorosłe – wszyscy z niepełnosprawnością intelektualną. Schorowani, poruszający się na wózkach inwalidzkich, niektórzy przez chorobę przykuci do swoich łóżek. To dzieci zamknięte w ciele dorosłych, często nie mają swoich rodzin ani domów.
Większość z Mieszkańców potrzebuje stałej, całodobowej opieki, wsparcia opiekunów i personelu medycznego.  #Foto galeria                                   

Aby wesprzeć naszą akcję możesz zrobić przelew internetowy

 

Wystarczy, że wypełnisz odpowiednie pola poniższego formularza i klikniesz przycisk „Wpłać”. Następnie zostaniesz przeniesiony do pośrednika płatności internetowych PayPall.


 

Przelew tradycyjny

 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie
oraz dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie
ul. Sienkiewicza 211, 39-400 TarnobrzegNr. Konta: 80 1240 2744 1111 0010 0680 4043 

Fundacja Z Serca Dla Serca

Przekaz 1,5 % podatku:

KRS: 0000493807

z dopiskiem  DPS Tarnobrzeg - Mokrzyszów

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie
ul. Sienkiewicza 211, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. +48 15 822 29 43
Fax. +48 15 822 29 43
dps_tbg@poczta.onet.pl

Osób online: 1
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - www.dpstarnobrzeg.pl 2019 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .
stat4u